2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย (15 ม.ค.58)

ถามตอบ_การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง


ถามตอบ_การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ‎(Responses)‎Comments